ORDU ÜNİVERSİTESİ


Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kullanıcı Kitap Sorgulama Sistemi


Öğrenci Numarası/Personel Sicil:

Kitap Sogrula

© 2016 KDDB